GOSM (Goals, Objectives, Strategies, Measures)

GOSM is a strategic planning approach and performance management system that enables organizations to translate its mission and vision into strategies that can be implemented across the different organizational units and levels.

This Module adopts a four-step process to cascade strategy to measured objectives. It starts by:

 • Establishing organization’s Goals,
 • Defining Objectives,
 • Formulating functional Strategies,
 • Assigning Measures and targets.

Illustrated

Tạm dịch: GOSM là một phương pháp tiếp cận lập kế hoạch chiến lược và hệ thống quản lý hiệu quả cho phép các tổ chức tìm đưa sứ mệnh và tầm nhìn của nó vào các chiến lược có thể được thực hiện qua các đơn vị tổ chức khác nhau và mức độ khác nhau.
Bao gồm 4 bước thực hiện:
Golds: Thiết lập mục tiêu của tổ chức
Objectives: Xác định mục tiêu
Strategies: Xây dựng chiến lược
Measures: Đưa ra các biện pháp và mục tiêu

Previous Post
Leave a comment

2 Comments

 1. Linh

   /  04/26/2012

  phương pháp này đã từng nghe qua nhưng ở VN mình ít ap dụng nên ít có tài liệu thôi

  Reply
 1. Các mô hình trong kinh doanh | "Khởi nghiệp là để thay đổi – Làm giàu là hành trình của đam mê"

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: