Ebook B2B Marketing – Tiếp thị giữa các tổ chức

Ebook B2B Marketing – Tiếp thị giữa các tổ chức

Download: B2B Marketing _ Tiếp thị giữa các tổ chức

GIỚI THIỆU:

Thuật ngữ “ B2B Marketing – Tiếp thị giữa các tổ chức” là khái niệm chuyển tải từ  thuật ngữ Business to Business Marketing. Hiện nay trong các khoa Quản Trị Kinh Doanh hay Marketing của các trường đại học ở Việt Nam, thuật ngữ này vẫn được dịch là tiếp thị công nghiệp. Thực tế về tên gọi của môn học/ hay ngành này trên thế giới đã có sự  thay đổi khá lớn từ khi xuất hiện. Đầu tiên là thuật ngữ “Industrial Marketing” (tiếp thị công nghiệp) là dùng để chỉ việc/ quá trình tiếp thị các sản phẩm mang tính chất công nghiệp như các hệ thống máy móc/trang thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp. Sau đó, vào thập niên 70, 80, 90 khoa học tiệp thị đã có những thay đổi khá lớn. Về tên gọi, rất nhiều giáo trình (text book), tạp chí, tổ chức chuyên ngành đã đổi tên từ ” Industrial Marketing” thành “Business to Business Marketing” hay đơn giản là “Business Marketing”. Sự thay đổi tên cho thấy triết lý tiếp thị căn bản đã thay đổi. Ở đây không còn bó hẹp trong các sản phẩm hay khách hàng công nghiệp (industrial) mà mở rộng ra cho tất cả các khách hàng tổ chức/ kinh doanh (các business). Vì vậy trong cuốn sách này chúng tôi mạnh dạn sử  dụng thuật ngữ “ B2B Marketing – Tiếp thị giữa các tổ chức” để thay thế cho thuật ngữ  “tiếp thị công nghiệp” đã được sữ dụng từ lâu.

 

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: