Thị trường mục tiêu (target market)

Thị trường mục tiêu (Target Market)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản trẻ

Dowload tại đây: Thị trường mục tiêu (Target Market)

Tổng quan về cuốn sách Thị trường mục tiêu (Target Market):

Xác định Thị trường mục tiêu (Target Market) là xác định cách nhóm khách hàng tạo nên thị trường và sau đó phát triển các sản phẩm cho chính nhóm khách hàng cụ thể đó, gọi là “Thị trường mục tiêu (Target Market)“.

Để thành công trong kinh doanh, các doanh nghiệp phải quyết định mình sẽ nhằm vào Thị trường mục tiêu (Target Market)  nào.

Cuốn sách “Thị trường mục tiêu (Target Market)” tập trung vào cách thức phân đoạn thị trường và cách thức lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp. Doanh nghiệp có thể căn cứ  vào sự  lựa chọn này để định vị các sản phẩm của mình và tạo dựng hình ảnh của doanh nghiệp.

Mục đích chính của cuốn sách “Thị trường mục tiêu (Target Market)” là nêu cách thức xác định và phân đoạn thị trường để các doanh nghiệp có thể xác định các nhóm thị trường mục tiêu của mình. Cuốn sách này:

  • Nêu ích lợi của việc phân đoạn thị trường đối với cả doanh nghiệp và người mua hàng.
  • Căn cứ  để phân đoạn thị trường là sự khác biệt giữa những người mua hàng.
  • Nêu một số cách thức phân đoạn thị trường.
  • Nêu cách thức lựa chọn nhóm người mua hàng nào làm mục tiêu cho các hoạt động marketing của doanh nghiệp.
  • Mô tả chiến lược bao phủ thị trường và nêu cách thức lựa chọn chiến lược thích hợp nhất.

Cuốn sách này là cơ sở quan trọng cho nhiều hoạt động liên quan đến công tác Marketing của các doanh nghiệp nhỏ _ lập kế hoạch và phát triển sản phẩm, định giá và chiến lược giá, quản lý mối quan hệ, khuếch trương sản phẩm và quảng cáo.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: