ATL và BTL trong Marketing

+ ATL ( Above The Line) là các họat động nhằm khuyếch trương và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu với mục đích bền vững và lâu dài thông qua các phương tiện thông tin đại chúng . Cơ sở lý luận của nó ưu tiên nhiều hơn cho Brand Marketing, bao gồm:TV/Radio/Print Advertising, Outdoor Advertising, Yellow Pages
+ BTL ( below the line) là các họat động nhằm phát triển thị trường phân phối, thúc đẩy bán lẻ, tiêu dùng với mục đích ngắn hạn và tạo hiệu quả trực tiếp, ví dụ như phát hàng mẫu, tiếp thị trực tiếp, tổ chức sự kiện, khuyến mãi cho người tiêu dùng, khuyến mãi cho hệ thống đại lý và bán lẻ…. Cơ sở lý luận ưu tiên cho Product Marketing, bao gồm: Direct Mail, Direct Response Broadcast, Direct Response Print, Event Marketing, Interactive Marketing, Promotional Marketing
+ Tác động của ATL là tạo ra Pull đối với người tiêu dùng và thị trường còn BTL tạo ra Push đối với hệ thống phân phối và sản phẩm.

Trên thực tế:

Các dạng hoạt động tiếp thị mới liên tục xuất hiện và phát triển. Điều đó đòi hỏi cần phải nhìn nhận nó không còn nằm trong 2 mảng ATL và BTL nữa mà trở thành một nhân tố độc lập trong các nhóm hoạt động của IMC, cụ thể chúng ta có thể chia nó ra nhu sau:

(1) ATL: Mass Advertising – TV, Radio, Print & Outdoor Ads.

(2) BTL: Trade Marketing – POP (Point Of Purchasing),Promotion Campaign & Sampling (các loại chương trình khuyến mãi và cho dùng thử sản phẩm), Direct marketing & Activations (các hoạt động tiếp thị trực tiếp, tác động thẳng đến người tiêu dùng tại gia đình, tại retailers hoặc các Camps ở những nơi công cộng)

(3) Public Relation & Event (Các hoạt động tạo tin mới và đưa tin qua báo đài và các dạng tài trợ tạo sự kiện công chúng)

(4) Brand Inovation Activities- Các hoạt động đổi mới thương hiệu (Đưa ra sản phẩm cải tiến, đổi mới bao bì, đổi mới hình ảnh, đổi mới thông điệp…)

Tóm tóm lại: trong khâu thực hành, có thể hình dung 2 người Brand & Trade marketing chia nhau:

– Trade marketing: Những họat động liên quan trực tiếp người bán hàng, người đi mua hàng, quầy kệ trưng bày, chợ búa siêu thị… làm thế nào để bán được càng nhiều hàng càng tốt.

– Brand: Ngòai việc chịu trách nhiệm các khâu như quảng cáo trên báo, trên TV… (Communication) ra còn làm nhiều chuyện khác nữa: giữ gìn Thương hiệu (Stewardship), Sáng tạo/Đổi mới Thương hiệu (Innovation/Renovation), Kích hoạt Thương hiệu (Activation)…

Next Post
Leave a comment

1 Comment

  1. Tran van Hoàn

     /  12/18/2011

    nge cái này đã lâu, hôm nay moi hieu ro

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: