Sự khác biệt giữa SEO và PPC là gì?

SEO là hình thức gia tăng thứ hạng của website trên công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing với một số từ khóa nhất định nào đó, và bạn không cần phải trả tiền khi có ai đó click vào website của bạn. Để một chiến dịch SEO có hiệu lực cần thời gian ít nhất từ 3 – 6 tháng và cần phải duy trì lâu dài. –> Đây là một hình thức mang tính chiến lược dài hạn.

PPC ( pay per click ) là hình thức quảng cáo trên công cụ tìm kiếm bằng việc đấu giá các từ khóa mà bạn muốn website mình xuất hiện trên trang đầu tiên của các công cụ tìm kiếm, số lượng từ khóa là không hạn chế như khi làm SEO. Bạn trả tiền cho mỗi lần có ai đó click vào website của bạn. –> Đây là hình thức mang tính chiến lược ngắn hạn

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: